Hvem er vi?

Vi skaber gode og holdbare relationer

Hvordan skiller Nærværket sig ud fra andre netværk?

Vi lægger op til at gøre netværk mere nærværende og mere personlige. Vi lægger derfor op til at medlemmerne skal “give noget mere af sig selv”. Her ønsker vi at lære hinanden personligt at kende og ikke kun på virksomhedsplan. Her ønsker vi at kende hinandens stærke og svage sider, så vi bedre kan hjælpe hinanden med de udfordringer eller muligheder vi hver især står med.

Vi mener at det er vigtigt at vi skaber et rum, hvor der er plads til at dele op- og nedture, derfor vil der i gruppen være brancheeksklusivitet. 

Vi mener at det er tillid, gode relationer og gode sparringspartnere, der skaber et godt og solidt netværk.  

Derudover vil det bestræbes at gruppen sammensættes af personer med forskellige personprofiler.

Hvordan og hvorledes

Prøvegange: De første 3 mødegange betales ikke for deltagelse. 

Kontingent:  6.000 kr. årligt til dækning af morgenmad, sociale sammenkomster, foredragsholdere mv.

Mødefrekvens: Vi mødes fredag i ulige uger fra kl. 7:45-10:00

Antal deltagere: Der satses på at opnå ca. 20 -25 faste medlemmer af gruppen (Med et maksimum på 30). 

Opsigelse: 1 måned.

Mødeleder: Bente Riis Fogsgaard, Advokatfirmaet Archa.